ÅRLIGA INDIKATORER

Allmän information

Volymer, värden och priser samlas in för varje enskild art och varje enskild marknad eller på nationell nivå

       

 

 

Leveranskedjans

steg som täcks  

Landningar

Vattenbruk

Import/Export

Bearbetning

Konsumtion

Typ av data

Volymer, värden och
priser för odlade
produkter

Volymer, värden
och priser för odlade
produkter

Import/export volymer,
värden och priser för importerade/exporterade
produkter från alla EU-länder
och utvalda länder utanför EU

Volymer, värden och priser för bearbetade fiskeri- och vattenbruksprodukter

Volymer, värden och priser för pinfärska produkter som
konsumeras av hushållen

Geografisk täckning

Alla de 
EU-medlemsstaterna

Alla de
EU-medlemsstaterna

Alla de EU-medlemsstaterna
och Chile, Kina, Elfenbenskusten, Ecuador, Egypten, Peru,
Sydkorea, Schweiz, Thailand, Ukraina, USA, Japan

Alla de
EU-medlemsstaterna

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT,
NL, PL, PT, SE

Arter

Alla enskilda arter
som registrerats,
samlade i en
huvudsaklig
kommersiell artnivå

Alla enskilda
arter som
registrerats,
samlade i en
huvudsaklig
kommersiell artnivå

Alla enskilda arter som
registrerats, samlade i en
huvudsaklig kommersiell
artnivå

All enskilda fiskeriprodukter
som finns tillgängliga i
EUROSTAT-databasen

Pinfärska produkter som
konsumeras i gällande land + aggregering av ”andra färska
arter” som inte ingår bland de
valda produkterna

Historisk series

Sedan 2000

Sedan 2000  

Sedan 2001  

Sedan 2001

Sedan 2010

Tidsramar

12-24 månader

12-36 månader

40 dagar efter
referensmånaden för
handel utanför EU och
70 dagar för handel inom EU

12-36 månader

2 månader efter
referensperioden

Källor

EU MS
Se metadata för mer
detaljer

eller kontrollera datatillför
selövervakningen

för leveransernas status

EU MS
Se metadata för mer
detaljer

eller kontrollera datatillförs
elövervakningen

för leveransernas status

EUROSTAT / COMEXT

Kontrollera
datatillför
selövervakningen

för leveransernas status

EUROSTAT / PRODCOM

Kontrollera
datatillför
selövervakningen

för leveransernas status

EUROPANEL – TNS

Kontrollera datatillför
selövervakningen 

för leveransernas status

Mätningar

Volymer i kg (nettovikt),
värden i euro,
priser i EUR/kg

Volymer i kg (nettovikt),
värden i euro,
priser i EUR/kg

Volymer i kg (nettovikt),
värden i euro,
priser i EUR/kg

Volymer i kg (nettovikt),
värden i euro,
priser i EUR/kg /p>

Volymer i nettovikt,
värden i euro,
priser i EUR/kg

Kvalitetskontroller

Olika kontroller utförs:
- kontroll av filformatet
- förekomsten av koder
- duplikat
- första kontrollerna av priströskelvärden
- manuell kontroll av jämförbarheten med föregående år med avseende på volymer och priser för varje 
   enskild art och försäljningsställe

Datatillgång

enkla tabeller
avancerad tabell

EU

enkla tabeller
avancerad tabell

EU

enkla tabeller
avancerad tabell

EU

enkla tabeller

enkla tabeller

Metadata senaste

uppdatering

31-01-2020

För ytterligare information, kontakta oss på: contact-us@eumofa.eu