Distributionskedja och nationell täckning

 

Alla steg i distributionskedjan

med det enda undantaget av grossisthandeln
Källor: EUROSTAT och medlemsstaternas förvaltningar