Distributionskedja och nationell täckning

Första försäljningen

Källor : Avräkningsnotor/auktionsuppgifter

Grossistförsäljning

Källor : grossistmarknader (genom medlemsstaternas förvaltningar)

Import

Källa : DG Taxud TSS

Detaljhandel

Källor : Undersökningar av medlemsstaterna, Europeiska dataleverantörer