VECKOINDIKATORER

Allmän information

Volymer, värden och priser samlas in för valda arter och valda marknader, enligt topparterna som har identifierats med nationella myndigheter

         

Leveranskedjans

steg som täcks  

Första försäljning

Grossistförsäljning

Import

Detaljhandel

Typ av data

Första försäljningsvolymer, värden och priser baserat på försäljningsanteckningar som registrerats vid auktioner

Priser, volymer och värden som registrerats på grossistförsäljningsmarknader

Importpriser för produkter som importerats från valda länder utanför EU

Återförsäljningspriser registreras via prisobservationer i mataffärer eller registreras via hushållspaneler

Geografisk täckning

BE, DK, EL, ES, FR, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

FR, ES, IT

Alla EU-länder, samlade på EU-nivå

BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, SE

Arter /strong>

se följande metadata

Historisk serie

Sedan 2008

Sedan 2009

Sedan 2011

Sedan 2008

Tidsramar

En vecka efter försäljningen

En vecka efter försäljningen

En vecka efter försäljningen

 

Källor

EU MS
Privata källor
Se metadata för mer detaljer

eller kontrollera datatillförselövervakningen för leveransernas status

EU MS
Se metadata för mer detaljer

eller kontrollera datatillförselövervakningen för leveransernas status

DG TAXUD

Kontrollera datatillförselövervakningen för leveransernas status

EU MS
Privata källor
Se metadata för mer detaljer

eller kontrollera datatillförselövervakningen för leveransernas status

Mätningar

Volymer i kg (nettovikt), värden i euro och nationell valuta, priser i EUR/kg eller nationell valuta /kg

Volymer i kg (nettovikt), värden i euro, priser i EUR/kg

Priser i EUR/kg

Priser i EUR/kg

Kvalitetskontroller

Olika kontroller utförs:
- kontroll av filformatet
- förekomsten av koder
- duplikat
- första kontroller av priströsklar
- manuell kontroll av jämförbarheten med föregående år med avseende på volymer och priser för varje enskild art och försäljningsställe

Datatillgång

enkla tabeller
avancerad tabell

EU, NO, IS och UK

enkla tabeller
avancerad tabell

EU, NO, IS och UK

enkla tabeller
avancerad tabell

  EU, NO, IS och UK

enkla tabeller
avancerad tabell

EU, NO, IS och UK

Metadata senaste

uppdateringen

31-01-2020

För ytterligare information, kontakta oss på: contact-us@eumofa.eu