Handel

         Beskrivning, LänkarData och Rapporter

 

Beskrivning

 

Export (utanför EU) är varor som har registrerats av medlemsstaterna då de lämnar EU:s territorium (resan är inte inkluderad).

 

Import (utanför EU) är varor som registreras av medlemsstaterna då de kommer in i EU:s territorium (resan är inte inkluderad).

 

Handel inom EU med statistiska uppgifter anger handel med varor mellan EU-medlemsstaterna.

 

Standardkällan för statistiken om handel utanför EU är tulldeklarationen. För handel inom EU, är källan vilket momsregistrerat företag som helst som handlar varor med andra medlemsstater.

 

För export, identifieras partnerlandet vid tiden för export som slutlig varumottagare.

 

För import, är partnerlandet varornas ursprungsland.

 

I EUMOFA finns handelsuppgifter tillgängliga under veckopriser (import utanför EU), månadstrender och årliga data. Datan kommer från EUROSTAT – COMEXT. För mer information om kvaliteten på den europeiska statistiken när det gäller internationell handel med varor, vänligen se följande dokument.  För mer information om handelsdata I EUMOFA, se:

 

Månadsindikatorer

Årliga indikatorer

 

Länkar

 

International trade and the EU market for fisheries and aquaculture products (2015). Tillgänglig på engelska.
 

Eurostat: Quality report on European statistics on international trade in goods (2014). Tillgänglig på engelska.