Metadata

Datainsamling

Titel Beskrivning Åtgärd
Metadata 1 - Datainsamling "Datainsamling" beskriver den metod som används av Europeiska observationsmarknaden för fiske och vattenbruksprodukter (EUMOFA) att samla in uppgifter från olika källor, vilket också tillhandahåller alla nödvändiga detaljer och specifikationer för uppgifter som samlas in (typ av data, frekvens, fördröjning, ursprung av data, etc.).
Bilaga 1 Utvalda produkter på EU/nationell nivå

Datahantering

Titel Beskrivning Åtgärd
Metadata 2 - Datahantering "Datahantering" beskriver de förfaranden som antagits av Europeiska observationsmarknaden för fiske och vattenbruksprodukter (EUMOFA) att harmonisera uppgifter som samlats in.
Bilaga 1 Lista över de viktigaste kommersiella arterna och varugrupperna
Bilaga 2 Listor över EUMOFAS bevaringsstatus och presentationer
Bilaga 3 Samband mellan de viktigaste kommersiella arterna/ varugrupperna och ERS-koder
Bilaga 4 Samband mellan de viktigaste kommersiella arterna/varugrupperna och CN-8 från 2001 till 2021.
Bilaga 5 Jämförelsetabell mellan ERS presentation och bevaringsstatuskoderna och EUMOFAs presentationer och bevarandetillstånd
Bilaga 6 Jämförelsetabell över EUROSTATS presentationskoder och EUMOFAs bevarandetillstånd och presentationer
Bilaga 7 Omräkningsfaktorer av CN-8-koder från 2001 till 2021
Bilaga 8 Hamnar/kust jämförelsetabell
Bilaga 9 null
Bilaga 10 null
Bilaga 11 null