Försörjningsbalansblad

Försörjningsbalansbladet är avsett att ge en uppskattning av tillgången som är tillgänglig för konsumtion, både som total konsumtion och per capita. I tabellen nedan anges försörjningsbalansen på EU-nivå som totalt och per varugrupp och huvudsakliga kommersiella arter.