Från fallstudiet om Prisöverföring:

Turbot in the EU

Price structure in the supply chain

Download:

 

Från de Månatliga höjdpunkterna