Bearbetning

         Beskrivning, LänkarData och Rapporter

 

Beskrivning

 

Bearbetning Bearbetningill processer som omvandlar råmaterialet till slutprodukten som levereras till kunden.
 

I EUMOFA finns bearbetningsuppgifter tillgängliga under årliga data. Uppgifterna kommer från EUROSTAT – PRODCOM “Statistik om produktionen av tillverkade varor”. För mer information, se:

 

Årliga indikatorer

 

Länkar

 

EU-fiskbearbetningssektorn: fakta och siffror (2016). Tillgänglig på engelska.
 

 

Data och Rapporter

 

Fördefinierade förfrågningar om bearbetningen:

 

Årlig sektion