Distributionskedja och nationell täckning

Första försäljning

Källor: försäljningsanteckningar

Import/Export

Källor: EUROSTAT-COMEXT, NO + IS, Administrations, FAO-Globefish

 

Grossistförsäljning

Källor: Piraeus

 

Förbrukning

Källor: Europanel