MÅNADSINDIKATORER

Allmän information

Volymer, värden och priser samlas in för varje enskild art och varje enskild marknad eller på nationell nivå

       

 

Leveranskedjans

steg som täcks

Första försäljnings

Grossistförsäljning

Import/Export

Konsumtion

Typ av data

Första försäljningsvolymer, värden och priser baserade på försäljningsanteckningar som registrerats vid auktioner

Volymer, värden och priser som registrerats på grossistförsäljningsmarknaderna

Import/Export volymer, värden och
priser för produkter som importeras/exporteras från alla EU-länder
och utvalda länder utanför EU

Volymer, värden och priser för
pinfärska produkter som konsumeras
av hushållen

Geografisk täckning

BE, DK, EE, FR, EL, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

Indelat efter försäljningsställe

EL

Alla EU-medlemsstaterna och Chile, Kina, Elfenbenskusten, Ecuador, Egypten, Peru, Sydkorea, Schweiz, Thailand, Ukraina, USA, Japan

DK, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT,

SE, ES, DE

Arter

Alla enskilda arter som registrerats,
amlade i en huvudsaklig kommersiell
artnivå

Alla enskilda arter som registrerats, samlade i en huvudsaklig kommersiell artnivå

Alla enskilda arter som registrerats, samlade i en huvudsaklig kommersiell artnivå

Pinfärska produkter som konsumerasi
gällande land + sammanlagda ”andra
färska arter” som inte är inkluderade
bland de valda produkterna

Historisk serie

Sedan 2007

Sedan 2010

Sedan 2001

Sedan 2010

Tidsram

3 veckor efter referensperioden

3 veckor efter referensperioden

40 dagar efter referensperioden för
handel utanför EU och 70 dagar för
handel inom EU.

2 månader efter referensperioden

Källor

EU MS
Se metadata för mer detaljer

or Kontrollera datatillförselövervakningen
för leveransernas status

EU MS
Se metadata för mer detaljer

or Kontrollera datatillförselövervakningen för leveransernas status

EUROSTAT / COMEXT

GTA

Kontrollera datatillförselövervakningen
för leveransernas status

EUROPANEL – TNS

Kontrollera datatillförselövervakningen
för leveransernas status

Mätningar

Volymer i kg (nettovikt),värden i euro och nationell valuta,priser i EUR/kg eller nationell valuta /kg

Volymer i kg (nettovikt),värden i euro,priser i EUR/kg

Volymer i kg (nettovikt),värden i euro,priser i EUR/kg

Volymer i nettovikt,värden i euro,

priser i EUR/kg

Kvalitetskontroller

Olika kontroller utförs:
- kontroll av filformatet
- förekomsten av koder
- duplikat
- första kontroller av prisgränser
- manuell kontroll av jämförelsen med föregående år gällande volymer och priser för varje enskild art och försäljningsställe

Datatillgång

enkla tabeller
avancerad tabell
EU, NO, IS och UK

enkla tabeller
avancerad tabell
EU, NO, IS och UK

enkla tabeller
avancerad tabell
EU, NO, IS och UK

enkla tabeller

Metadata senaste

uppdateringen

31-01-2020

För ytterligare information, kontakta oss på: contact-us@eumofa.eu