Vem

Europeiska kommissionen EUs medlemsstater
DG MARE
EUROSTAT
DG TAXUD
(+ Norge och Island)
 
FAO Globefish Privata dataleverantörer
 

Vad

Första försäljningen Grossistförsäljning
 
Import/export Bearbetning
 
Detaljhandel Försörjningsbalans