Första försäljningen på marknadsplatsnivå

Det här verktyget tillåter användare att få tillgång till månatliga första försäljningsdata via försäljningsställe på en interaktiv karta. Genom att välja filter till vänster kan användarna anpassa frågan till sina krav. De visade uppgifterna täcker endast de försäljningsställen som EU MS rapporterar till EUMOFA, plus Norge och Förenade kungariket. Volymerna uttrycks i nettovikt för EU-länder och Förenade kungariket och i ekvivalenter levande vikt (lwe) för Norge. Priserna uttrycks i EURO/kg (exklusive moms). För Norge uttrycks de i EURO/kg levande vikt.
De benämningar som används och utformningen av kartans innehåll ger inte uttryck för någon åsikt från EU:s sida om gränsdragning eller den rättsliga statusen för länder, territorier, städer, områden eller deras myndigheter.

Försäljningsställe
Antal försäljningsställen

När inget filter väljs visas data för den senaste tillgängliga perioden.

Välj en vara för att visa objekt med följande filter