Makroekonomisk instrumentpanel

Den makroekonomiska instrumentpanelen är ett dynamiskt verktyg som gör det möjligt för användarna att övervaka de viktigaste indikatorerna som är användbara för att stödja analysen av fiskerimarknaden. Data kan konsulteras direkt på webbsidan genom interaktiva diagram och tabeller eller laddas ned.

Utgift och inflation för fisk och livsmedel i EU
Uppgifter från: EUROSTAT
De benämningar som används och utformningen av kartans innehåll ger inte uttryck för någon åsikt från EU:s sida om gränsdragning eller den rättsliga statusen för länder, territorier, städer, områden eller deras myndigheter.
Månatliga dieselpriser för maritimt bruk


Växlingskurser för de viktigaste kommersiella partnerna i EU


EUR kontra23-09-2022
USD US Dollar 0.98
GBP UK Pound 0.88
NOK Norwegian Krone 10.23
CNY Chinese Yuan 6.94
CHF Swiss Franc 0.96
JPY Japanese Yen 139.43

Uppgifter från: ECB
Övervakning av priserna på livsmedel i EU
Hushållskonsumtion av de viktigaste färskvarorna i EU
Välj datum för att ladda ner
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD.zip

YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD.zip

Välj datum för att ladda ner
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE.zip

Välj datum för att ladda ner
DAILY_EXCHANGE_RATE.zip

Välj datum för att ladda ner
MONTHLY_FOOD_PRICE_MONITORING.zip

Välj datum för att ladda ner
MONTHLY_CONSUMPTION.zip