Bibliotek

EUMOFA-biblioteket syftar till att tillhandahålla ett stort antal referenser om statistik över fiskeri- och vattenbrukssektorn och annan relevant information om alla EU-medlemsstater och tredjeländer. Detta inbegriper officiella rapporter om fiskeri och vattenbruk, men även bredare analysdokument och marknadsrapporter från ett brett spektrum av källor.

Klicka på kolumnrubrikerna för att filtrera resultaten och söka efter specifika dokument.

EUMOFA Library är tillfälligt borta.