Juridiskt meddelande och sekretesspolicy
Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler som gäller för skydd av personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Målet för EUMOFA är att hålla denna informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta till dem. 
Denna information är :

 • av allmän karaktär och inte avsedd att ta upp särskilda omständigheter för en viss fysisk eller juridisk person;
 • inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell;
 • ibland länkad till externa webbplatser över vilka EUMOFA-tjänsterna inte har någon kontroll och för vilka EUMOFA inte påtar sig något ansvar;
 • inte yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du vända dig till en kvalificerad jurist).

Det är vårt mål att minimera avbrott som orsakas av tekniska fel. En del uppgifter eller information på vår sida kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria och vi kan inte garantera att vår service inte avbryts eller på annat sätt påverkas av sådana problem. EUMOFA avsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar till externa webbplatser. Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att begränsa EUMOFAs ansvar i strid med de krav som fastställs i tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ansvar för frågor som inte får uteslutas enligt sådan lagstiftning.

Meddelande om upphovsrätt

Kommissionens regler för vidareutnyttjande förklaras i beslut 2011/833/EU om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar.
Om ingen annat anges (i t.ex. enskilda meddelanden om upphovsrätt) omfattas det webbplatsinnehåll som EU äger av licensen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Det innebär att vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges och eventuella ändringar markeras.
Du kan behöva ytterligare tillstånd om innehållet avbildar identifierbara personer eller omfattar verk av tredje part. För att få använda eller återge innehåll som inte ägs av EU kan du behöva söka tillstånd direkt från rättighetshavarna.  

Skydd av personuppgifter

EUMOFA har åtagit sig att skydda användarens personuppgifter inom tillhandahållandet av tjänster som bidrar till Europeiska kommissionens skyldigheter när det gäller marknadsunderrättelse enligt definitionen i art. 42 (1) a) i förordning (EU) nr. 1379/2013. På grundval av detta är EUMOFA utformat för att samla och sprida information till användarna.

Behandlingen av personuppgifter för EUMOFA utförs under kontroll av enhet A4 av DG MARE i Europeiska kommissionen, som är registeransvarig enligt förordning (EU) 2018/1725.

Policyn om "skydd av enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter" överensstämmer med förordning (EU) 2018/1725.

Instanser där du kan tillhandahålla personuppgifter och typ av uppgifter som begärs

Registrering är inte nödvändig för att du ska kunna använda EUMOFAs webbplats. Du kan surfa på webbplatsen, ladda ner data och rapporter utan att uppge någon information om dig själv.

I vissa fall krävs dock registreringsinformation för att kunna få tillgång till följande  tjänster:

 • Nyhetsbrev:EUMOFA skickar periodiskt nyhetsbrev där EUMOFA-publikationer främjas eller för att kommunicera innovationer som lanserats på EUMOFA:s webbplats. För att få nyhetsbrevet ska följande information lämnas:
  • E-postadress (obligatorisk)
  • För- och efternamn (ej obligatoriskt)
  • Organisation (ej obligatorisk)
 • Spara frågor: Ad-hoc-frågor kan sparas för framtida bruk om användarna är inloggade. Ett konto kan skapas i EUMOFA med följande information:
  • Förnamn (obligatoriskt)
  • Mellannamn (ej obligatoriskt)
  • Efternamn (ej obligatoriskt)
  • E-postadress (obligatorisk)
  • Lösenord (två gånger), krypterat.
 • On-line-undersökningar: EUMOFA utför regelbundet online-undersökningar för att samla feedback från användare om olika ämnen (t ex användning av webbplatsen, testning av nya förbättringar etc.). Undersökningar utförda av EUMOFA är anonyma, och endast generisk information ombeds att lämnas (t.ex. typ av aktör, organisationstyp etc.).
 • E-postkorrespondens: Om kontakt till EUMOFA sker via e-post (till exempel för mottagande av support), kommer e-postadressen och eventuella personuppgifter som lämnas att hållas för att svara på eventuella förfrågningar och kommer inte att användas för andra ändamål utan föregående samtycke. 

Övrig information som samlas in

EUMOFA-webbplatsen kan automatiskt samla in information när du surfar, till exempel Internetleverantör, webbläsartyp och -version, operativsystem och enhetstyp, genomsnittlig tid på webbplatsen, visade sidor, åtkomst till information, internetprotokoll (IP-adressen) som används för att ansluta din dator till Internet och annan statistik. Dessa data samlas in för att analysera och förbättra den övergripande upplevelsen på webbplatsen. Du hittar mer information om denna statistik och relaterad användning på den dedikerade sidan   Cookiepolicy 

Vem har tillgång till din information och till vem den avslöjas

Personuppgifter används endast för att tillhandahålla ovan nämnda tjänster och för att producera statistik om EUMOFA-användningen.

Uppgifter lämnas inte till ut parter utanför EUMOFA-ramverket, Europeiska kommissionen - Generaldirektoratet för sjöfartsfrågor och fiske (DG MARE) och EUMOFA:s entreprenör.

Hur vi skyddar din information

De samlade personuppgifterna lagras på EUMOFA:s entreprenörservrar, som endast utvald personal och entreprenörer har tillgång till via ett säkert lösenord. Dessa uppgifter kan också vidarebefordras via e-post till EUMOFA-experter som ansvarar för att svara på förfrågningar.

I vilket fall som helst garanteras det dataskydd och den sekretess som krävs enligt ovannämnda förordning.

Rätt till åtkomst och korrigering, radering och motsättning

Registrerade användare har rätt att när som helst begära en kopia av sina personuppgifter för att kontrollera exaktheten i informationen som innehas och/eller att korrigera eller uppdatera denna information. Användare kan också begära att helt radera personlig information.

Vänligen skicka oss ett e-postmeddelande till contact-us@eumofa.eu med din förfrågan, så svarar vi och uppfyller din förfrågan. Du kan också kontakta datahanteraren på: MARE-A4@ec.europa.eu.

Den registrerade har hela tiden chansen att personligen avregistrera sig för nyhetsbrevet - en länk finns i varje nyhetsbrev.

Hur länge lagras dina data

Dina personuppgifter behålls så länge som uppföljningsåtgärder kopplade till ovannämnda ändamål är nödvändiga (dvs. skicka nyhetsbrev, spara förfrågningar, genomföra enkäter online och svara på e-post om du kontaktar EUMOFA) och inte längre än en månad efter det eventuella stängandet av EUMOFA.

Uppdateringar av sekretesspolicyen

EUMOFA kan uppdatera denna sekretesspolicy och informera dig om uppdateringar.

Webbplatsoperatör och datakontrollant

Om du har några frågor om behandlingen av din e-postadress och relaterade personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till: contact-us@eumofa.eu och/eller till datatillsynsmannen för EUMOFA i DG MARE av Europeiska kommissionen på MARE-A4@ec.europa.eu.

Du kan också kontakta Europeiska kommissionens dataskyddsperson:  DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Klagomål

I händelse av konflikt kan klagomål adresseras till Europeiska datatillsynsmannen:

edps@edps.europa.eu 

Länkar till tredje parts webbplatser

EUMOFA tillhandahåller länkar till tredje parts webbplatser. Eftersom vi inte kontrollerar dem uppmanar vi dig att se över deras sekretesspolicy.

Social media widgets

EUMOFA: s webbplats kan innehålla sociala mediafunktioner, till exempel Facebook-knappen och Widgets, till exempel Dela-knappen. Dessa sociala medier kan samla din IP-adress, vilken sida du besöker på EUMOFA-webbplatsen och kan ställa in en cookie för att aktivera funktionen korrekt. Sociala mediafunktioner och Widgets styrs av en tredje parts webbplats. Din samverkan med dessa funktioner regleras av det företag som tillhandahåller dem.