Landningar

         BeskrivningData och Rapporter

 

Beskrivning

 

Landningar  innebär den första lossningen av alla mängder fiskeriprodukter från ett fiskefartyg för att landa i ett visst land, oberoende av fartygets nationalitet, men också fiskeriprodukter som landats av landets fartyg i länder utanför EU. Landningar redovisas i nettovikt.

I EUMOFA finns landningsuppgifter tillgängliga under årliga uppgifter. Data kommer från Eurostat som i sin tur samlar in uppgifterna från nationella myndigheter. För mer information, se:

 

Årliga indikatorer

 

 

Data och Rapporter

 

Fördefinierade frågor om landningar:

 

Årlig sektion
 

Ad hoc-förfrågningar om landningar:

 

Årlig sektion