Månadsvis och kvartalsvis enkla tabeller

Första försäljningen (månatlig)

Första försäljningen (kvartalsvis)