Första försäljningen

         BeskrivningData och rapporter

 

Beskrivning

 

Första försäljningen  är landad fisk som säljs eller registreras via auktion till registrerade köpare eller producentorganisationer (PO). Volymer, värden och priser redovisas. Volymen rapporteras i nettovikt . Första försäljningen kan skilja sig från landningarna, eftersom den förstnämnda inte omfattar fisk som landas av fartyg som ägs av bearbetningsföretag eller direktförsäljning till bearbetare.

I EUMOFA  är första-försäljningsdata tillgängliga under sektionerna veckopriser och månatliga trender. Data samlas in från nationella myndigheter och kommersiella källor. För mer information, se:

 

Veckoindikatorer

Månadsindikatorer

 

 

Data och rapporter

 

Fördefinierade förfrågningar om den första försäljningen:

 

Veckosektion

Månadssektion
 

Ad hoc-frågor om den första försäljningen:

 

Veckosektion:

Europeiska unionen

Norge och Island

Månadssektion:

Europeiska unionen

Norge och Island

Andra länder