”Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.”

När det gäller EUMOFA är alla insamlings-, hanterings- och spridningsförfaranden som följts av EUMOFA för Storbritannien före utträdet ur EU desamma som de som tillämpas på alla EU-medlemsstater.

Efter datumet för utträde ingår inte Storbritanniens data i EUMOFA längre i EU-aggregeringar utan tillhandahålls i separata avsnitt tillsammans med andra länder utanför EU.

Nedan sammanfattas det övergripande tillvägagångssättet för varje EUMOFA datauppsättning. Mer information kan nås via allmänna metadata (länk) eller i de specifika metadata som finns tillgängliga för varje enkel och avancerad tabell.

 

VECKOVIS DATA

Storbritannien anses vara en del av EU fram till vecka 5 2020 och dess data fram till den veckan finns tillgängliga i alla tabeller på EU-nivå. Från och med vecka 6 2020 är Storbritanniens veckodata tillgängliga separat tillsammans med andra länder utanför EU (Island och Norge).

 

MÅNADSDATA

Storbritannien anses vara en del av EU fram till januari 2020 och dess uppgifter fram till den månaden finns tillgängliga i alla tabeller på EU-nivå. Från och med februari 2020 är Storbritanniens månatliga uppgifter tillgängliga separat tillsammans med andra länder utanför EU (Island och Norge).

 

ÅRLIGA DATA

Storbritannien anses vara en del av EU fram till 2019 och dess uppgifter fram till det året finns tillgängliga i alla tabeller på EU-nivå. Från och med 2020 är Storbritanniens årliga uppgifter inte längre tillgängliga i EUMOFA.