Data och förfrågningar

         Beskrivning, Organisationen av uppgifterna, Färdiga förfrågningar, Ad hoc-förfrågningar

Beskrivning

 

Data samlas in från de europeiska institutionerna, EU:s medlemsstater, Norge och Island samt privata dataleverantörer. Regelbundna kontroller utförs för att övervaka kvaliteten och tillförlitligheten Iiuppgifterna vid insamling, analys och spridningen.

 

För att analysera och övervaka marknadstrenderna, harmoniseras uppgifterna i 12 grupper och 97 huvudsakliga kommersiella arter, som väljs baserat på deras betydelse när det gäller första försäljning och deras vikt för EU-handeln.

 

Uppgifterna harmoniseras i 4 presentationer (hel, skuren, biprodukter, ospecificerad) och 5 bevaringsstatusar (färsk, fryst, torkad-saltad-rökt, lagad-konserverad; ospecificerad). 

 

Organisationen av uppgifterna

 

Uppgifterna i EUMOFA-databasen är organiserade i tre sektioner:

 

Veckoindikatorer

Månadsindikatorer

Årliga indikatorer

 

Uppgifterna finns tillgängliga via två typer av förfrågningar.

 

Färdiga förfrågningar som innehåller färdiga tillval för att snabbt få rapporter som ett resultat av förfrågningen. Färdiga förfrågningar kan hittas för veckodata, månadsdata och årliga data.

 

Ad hoc-förfrågningar definieras individuellt för att tillhandahålla specifika uppgifter som kan filtreras enligt dina behov. Ad hoc-förfrågningar kan också hittas för veckodata, månadsdata och årliga data..