Ett veckopris

Första försäljningen

Källor : Avräkningsnotor/auktionsuppgifter

Grossistförsäljning

Källor : grossistmarknader (genom medlemsstaternas förvaltningar)

Import

Källa : DG Taxud TSS

Detaljhandel

Källor : Undersökningar av medlemsstaterna, Europeiska dataleverantörer

Månadstrender

Första försäljning

Källor: försäljningsanteckningar

Import/Export

Källor: EUROSTAT-COMEXT, NO + IS, Administrations, FAO-Globefish

 

Grossistförsäljning

Källor: Piraeus

 

Förbrukning

Källor: Europanel

Årlig uppgifter

 

Alla steg i distributionskedjan

med det enda undantaget av grossisthandeln
Källor: EUROSTAT och medlemsstaternas förvaltningar

Webbplatsöversikt