Konsumtion

         BeskrivningData och Rapporter

 

Beskrivning

Konsumtion rgäller mängden fiskeri- och vattenbruksprodukter som konsumeras under en viss period och inom ett geografiskt område, som ett land.

I EUMOFA anges konsumtionen som “uppenbar konsumtion” I årliga data och som “Konsumtion av färska produkter enligt hushåll” under månadstrender och årliga data.

Uppenbar konsumtion beräknas genom att använda leveransernas balansräkning som ger en uppskattning av leveranserna av fiskeri- och vattenbruksprodukter som finns tillgängliga för mänsklig konsumtion på EU_nivå. Fångster som är avsedda för fiskmåltider (industriella fångster) ingår inte. Inte heller produkter som inte används till föda ingår i importer och exporter.

Beräkningen av leveransernas balansräkning görs på ekvationen:

Uppenbar konsumtion =

[(totala fångster – industriella fångster) + vattenbruk + importer] – exporter.

Konsumtion av färska produkter av hushållen är Konsumtionen som registreras av ett urval hushåll I ett land. Dessa uppgifter köps av EUMOFA från ett privat informationsföretag. För mer information, se:

Månadsindikatorer

Årliga indikatorer

 

Data och Rapporter

Fördefinierade förfrågningar om uppenbar Konsumtion:

Årlig sektion

Fördefinierade förfrågningar om hushållens konsumtion:

Månadssektion

Årlig sektion