Bulknedladdning

Från sektionen Bulknedladdning kan du ladda ner EUMOFA:s data i CSV-format för anpassad analys och tolkning. Data laddas ned på det språk som väljs i menyn längst upp på sidan.

Tabellen nedan rapporterar alla filer och relaterade datauppsättningar som finns i EUMOFA-databasen. För datakällan för varje dataset, se avsnittet "Källor för data" på denna länk.

Klicka här för att gå till sidan Ladda ned

 

Filnamn Beskrivning Links
WEEKLY_FIRST_SALE_EU Veckovis – första försäljningsdata
WEEKLY_WHOLESALE_EU Veckovis - Grossförsäljningsdata
WEEKLY_IMPORT_EU Veckovis - Importdata
WEEKLY_RETAIL_EU Veckovis - Återförsäljningsdata
MONTHLY_FIRST_SALE Månadsvis – Första försäljningsdataa
MONTHLY_IMPORT_EXPORT Månadsvis – Import-/exportdata (indelat I 5-årsperioder)
YEARLY_LANDINGS Årligen – Landningsdata
YEARLY_AQUACULTURE Årligen – Vattenbrukdata
YEARLY_IMPORT_EXPORT_EU Årligen – Import/Export
YEARLY_PROCESSING_EU Årligen – Bearbetning
WEEKLY_FIRST_SALE_NO_IS Veckovis – Första försäljningsdata (endast Norge och Island)
MONTHLY_FIRST_SALE_NO_IS Månadsvis – Första försäljningsdata (endast Norge och Island)
MONTHLY_IMPORT_EXPORT_NO_IS Månadsvis – Import-/Exportdata (endast Norge och Island)
MONTHLY_CONSUMPTION Månadsvis – Hushållsförbrukning av färska produkter (volymer och värden)
YEARLY_CONSUMPTION Årligen – Hushållsförbrukning av färska produkter (volymer och värden)
MONTHLY_OTHER_COUNTRIES_TRADE Månadsvis – Bilaterala import-/exportdata för de viktigaste EU-partnerländerna
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE Månatligen - Genomsnittligt pris för marint diesel i EU-länderna
DAILY_EXCHANGE_RATE Dagligen - växelkurser Euro kontra andra huvudsakliga valutor
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD Årligen – Inflationstakt för "livsmedel" och för "fisk och skaldjur"
YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD Årligen – Nominella utgifter per capita för "livsmedel" och "fisk och skaldjur" - i köpkraftspariteter (PPP)