Vattenbruk

         Beskrivning, LänkarData och Rapporter

 

Beskrivning

 

Vattenbruket avser odling av vattenlevande (sötvatten eller saltvatten) organismer, såsom fisk, blötdjur, kräftdjur och vattenväxter. Vattenbruk data rapporteras i motsvarande levande vikt och värde.

 

I EUMOFA finns uppgifter om vattenbruket under årliga uppgifter. Uppgifterna kommer från EUROSTAT som i sin tur samlar dem från nationella myndigheter. För mer information, se:

 

Årliga indikatorer

 

Länkar

 

Vattenbruk fakta(2015)

 

Fakta och siffror (2016)

 

 

 

Data och Rapporter

 

Fördefinierade förfrågningar om vattenbruk:

Årlig sektion

Ad hoc-förfrågningar om vattenbruk:

Årlig sektion