LETNI INDIKATORJI

Splošni podatki

Količine, vrednosti in cene za posamezne vrste in posamezni trg na državni ravni

       

 

 

Obravnavane stopnje

oskrbovalne verige  

Iztovor

Ribogojstvo

Uvoz/izvoz

Predelava

Poraba

Vrsta podatkov

Količine, vrednosti in cene gojenih proizvodov

Količine, vrednosti in cene gojenih proizvodov

Količine uvoza/izvoza, vrednosti in cene za izdelke, uvožene/izvožene iz vseh držav EU in izbranih držav, ki niso del EU

Količine, vrednosti in cene predelanih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva

Količine, vrednosti in cene najpomembnejših svežih proizvodov, porabljenih v gospodinjstvih

Geografska pokritost

Vsaka od držav članic EU

Vsaka od držav članic EU

Vseh držav članic EU ter Čile, Kitajska, Slonokoščena obala, Ekvador, Egipt, Peru, Južna Koreja, Švica, Tajska,Ukrajina, ZDA, Japonska

Vsaka od držav članic EU

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Vrste

Vse posamezne zabeležene vrste, skupaj po glavnih komercialnih vrstah

Vse posamezne zabeležene vrste, skupaj po glavnih komercialnih vrstah

{} Vse posamezne zabeležene vrste, skupaj po glavnih komercialnih vrstah

Vsi posamezni ribiški proizvodi so na voljo v podatkovni bazi Eurostata

Najpomembnejši sveži proizvodi, porabljeni v ustrezni državi + zbir "drugih svežih vrst", ki niso zajete v izbranih proizvodih

Zgodovinski podatki

Od leta 2000

Od leta 2000  

Od leta 2001  

Od leta 2001

Od leta 2010

Časovni zamik

12 – 24 mesecev

12 – 36 mesecev

40 dni po referenčnem mesecu za trgovino zunaj EU in 70 dni za trgovino znotraj EU

12 – 36 mesecev

2 meseca po referenčnem obdobju

Viri

Države članice EU
Za podrobnejše informacije si oglejte metapodatke

ali preverite nadzor nad podatki o dobavi za stanje dobave

Države članice EU
Za podrobnejše informacije si oglejte metapodatke

ali preverite nadzor nad podatki o dobavi za stanje dobave

EUROSTAT / COMEXT

preverite nadzor nad podatki o dobavi za stanje dobave

EUROSTAT / PRODCOM

preverite nadzor nad podatki o dobavi za stanje dobave

EUROPANEL – TNS.

preverite nadzor nad podatki o dobavi za stanje dobave

Meritve

Količine v kg (neto teža),
vrednosti v evrih,
cene v EUR/kg

Količine v kg (neto teža),
vrednosti v evrih,
cene v EUR/kg

Količine v kg (neto teža),
vrednosti v evrih,
cene v EUR/kg

Količine v kg (neto teža),
vrednosti v evrih,
cene v EUR/kg /p>

Količine v neto teži,
vrednosti v evrih,
cene v EUR/kg

Preverjanje kakovosti

Izvajajo se različna preverjanja:
- preverjanje oblike zapisa datoteke
- obstoj kod
- dvojniki
- prva preverjanja cenovnih pragov
- ročno preverjanje združljivosti s prejšnjimi leti za količine in cene za posamezne vrste in prodajna mesta

Dostop do podatkov

enostavne tabele
napredne tabele

EU

enostavne tabele
napredne tabele

EU

enostavne tabele
napredne tabele

EU

enostavne tabele

enostavne tabele

Zadnja posodobitev metapodatkov

31-01-2020

Za podrobnejše informacije nam pišite na: contact-us@eumofa.eu