Dobavna veriga in pokritost države

Vse stopnje dobavne verige

z edino izjemo veleprodaje
Viri: EUROSTAT in uprave držav članic