Trgovina

         Opis, PovezavePodatki in poročila

 

Opis

 

Izvoz (zunaj EU) je blago, ki ga države članice zabeležijo, ko zapusti ozemlje EU (prevoz ni vključen).

 

Uvoz (zunaj EU) je blago, ki ga države članice zabeležijo, ko vstopi na ozemlje EU (prevoz ni vključen).

 

Statistični podatki o trgovini znotraj EU beležijo trgovino z blagom med državami članicami EU.

 

Običajni vir statističnih podatkov o trgovini zunaj EU so carinske deklaracije. Pri trgovini znotraj EU je vir vsak zavezanec za DDV, ki trguje z blagom z drugimi državami članicami.

 

Pri izvozu je partnerska država tista država, ki je ob izvozu opredeljena kot končna destinacija blaga.

 

Pri uvozu je partnerska država tista država, iz katere blago izvira.

 

EUMOFA ponuja podatke o trgovini v obliki tedenskih cen (uvoz iz držav zunaj EU), mesečnih gibanj in letnih podatkov. Vir podatkov je EUROSTAT – COMEXT. Za podrobnejše informacije o kakovosti evropskih statističnih podatkov o mednarodni trgovini z blagom si oglejte naslednji dokument.  Za podrobnejše informacije glede podatkov o trgovini v EUMOFI si oglejte:

 

Mesečni indikatorji

Letni indikatorji

 

Povezave

 

Mednarodna trgovina in trg EU za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (2015). Na voljo v angleščini.
 

urostat: Poročilo o kakovosti evropskih statističnih podatkov o mednarodni trgovini z blagom (2014). Na voljo v angleščini.
 

 

Podatki in poročila

Vnaprej določene poizvedbe o trgovini:

Tedenska raven

Mesečna raven

Letna raven