Metapodatki

Zbiranje podatkov

Naziv. Opis Akcija
Metapodatki 1 – zbiranje podatkov V zavihku Zbiranje podatkov so opisane metodologije, ki jih uporablja Evropska opazovalnica trgov za proizvode iz ribištva in ribogojstva (EUMOFA) pri zbiranju podatkov iz različnih virov, na voljo pa so tudi vse potrebne podrobne informacije in specifikacije o zbranih podatkih (vrsta podatka, pogostost, časovni zamik, izvor podatka ipd.).
Priloga 1 Izbrani proizvodi na nacionalni/evropski ravni

Upravljanje podatkov

Naziv. Opis Akcija
Metapodatki 2 – upravljanje podatkov V zavihku Upravljanje podatkov so opisani postopki, ki jih uporablja Evropska opazovalnica trgov za proizvode iz ribištva in ribogojstva (EUMOFA) pri usklajevanju zbranih podatkov.
Priloga 1 Seznam glavnih komercialnih vrst in blagovnih skupin
Priloga 2 Seznam stanj ohranjenosti in predstavitev EUMOFA
Priloga 3 Korelacija glavnih komercialnih vrst/blagovnih skupin in kod ERS
Priloga 4 Korelacija glavnih komercialnih vrst/blagovnih skupin in 8-mestne kombinirane nomenklature od leta 2001 do leta 2021
Priloga 5 Primerjalna tabela med kodami predstavitve in stanja ohranjenosti ERS ter predstavitvijo in stanjem ohranjenosti EUMOFA
Priloga 6 Primerjalna tabela med kodami predstavitve EUROSTAT ter stanjem ohranjenosti in predstavitvijo EUMOFA
Priloga 7 Pretvorbeni faktorji po 8-mestnih kodah kombinirane nomenklature od leta 2001 do leta 2021
Priloga 8 Primerjalna tabela pristanišč/morskih obal
Priloga 9 Korelacija glavnih komercialnih vrst/blagovnih skupin in HS-6 od leta 1996 do leta 2021
Priloga 10 Korelacija glavnih komercialnih vrst/blagovnih skupin in Norwegian HS-8 od leta 2001 do leta 2021
Priloga 11 Korelacija glavnih komercialnih vrst/blagovnih skupin in Icelandic HS-8 od leta 2001 do leta 2021