Bilanca oskrbe

Bilanca oskrbe je namenjena oceni oskrbe, ki je na voljo za prehrano ljudi, tako kot skupna poraba kot poraba na prebivalca. V spodnji tabeli je prikazana bilanca oskrbe na ravni EU kot celote, po blagovnih skupinah in po glavnih komercialnih vrstah.