Predelava

         Opis, PovezavePodatki in poročila

 

Opis

 

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva se nanaša na postopke, s katerimi se surovine predelajo v končni proizvod, dobavljen kupcu.

 

EUMOFA navaja podatke o predelavi na letni ravni. Vir podatkov je EUROSTAT – PRODCOM "Statistični podatki o proizvodnji industrijskih proizvodov". Za podrobnejše informacije si oglejte:

 

Letni indikatorji

 

Povezave

 

The EU fish processing sector: facts and figures (2016).Na voljo v angleščini.
 

 

Podatki in poročila

 

Vnaprej določene poizvedbe o predelavi:

 

Letna raven