Mesečne in četrtletne enostavne tabele

Prva prodaja (mesečno)

Prva prodaja (četrtletno)