Pregled makroekonomskih kazalnikov

Pregled makroekonomskih kazalnikov je dinamično orodje, ki uporabnikom omogoča spremljanje poglavitnih kazalnikov, ki so koristni pri podpori analize ribjega trga. Podatke si je mogoče ogledati neposredno na spletni strani prek interaktivnih grafikonov in tabel ali jih prenesti.

Izdatki in inflacija za ribe in hrano v EU
Podatke je pripravil: EUROSTAT
Poimenovanja in predstavitev gradiva na zemljevidu ne izražajo kakršnegakoli mnenja Evropske unije glede pravnega statusa države, ozemlja, mesta, obmo?ja ali njihovih oblasti oziroma glede razmejitve ali dolo?itve mej med njimi.
Mesečne cene plinskega olja za plovila


Menjalni tečaji najpomembnejših trgovinskih partneric EU


EUR proti10-05-2021
CHF Swiss Franc 1.09
CNY Chinese Yuan 7.8
GBP UK Pound 0.86
JPY Japanese Yen 132.31
NOK Norwegian Krone 10.0
RUB Russian Ruble 90.02
USD US Dollar 1.22

Podatke je pripravil: ECB
Spremljanje cen hrane v EU
Poraba najpomembnejših svežih proizvodov v gospodinjstvih na ravni EU
Izberite podatke, ki jih želite prenesti
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD.zip

YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD.zip

Izberite podatke, ki jih želite prenesti
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE.zip

Izberite podatke, ki jih želite prenesti
DAILY_EXCHANGE_RATE.zip

Izberite podatke, ki jih želite prenesti
MONTHLY_FOOD_PRICE_MONITORING.zip

Izberite podatke, ki jih želite prenesti
MONTHLY_CONSUMPTION.zip