Knjižnica

Namen knjižnice EUMOFA je zagotoviti številne reference, ki se nanašajo na statistike iz sektorja ribištva in ribogojstva ter druge pomembne informacije v vseh državah članicah EU in tretjih državah. To vključuje uradna poročila o ribištvu in ribogojstvu, pa tudi širše analize in tržna poročila iz številnih virov.

Kliknite glavo stolpcev za filtriranje rezultatov in iskanje posebnih dokumentov.

EUMOFA Library trenutno ni dostopen