Podpora uporabnikom

     Podpora uporabnikom in   Pogosta vprašanja

 

Podpora uporabnikom

 

Da bi se uporabniki seznanili s spletno stranjo in z načini iskanja, je bil izdelan naslednji vodnik:

Objavi pripomočke

User support 2

 

Če potrebujete kakršna koli pojasnila ali imate pripombe oziroma predloge za izboljšave, ne odlašajte in nam pošljite elektronsko pošto na naslednji naslov: contact-us@eumofa.eu

 

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s spletno stranjo EUMOFA, njenim delovanjem in s sistemom za poizvedbo o podatkih, brez odlašanja pokličite na eno od spodaj navedenih brezplačnih telefonskih številk:

 

Belgija: 0800-761-10
Francija: 0800-901174
Nemčija: 0800-181-1647
Španija: 900-868516
Združeno kraljestvo: 0-808-101-0950
Vse druge države (plačljive telefonske številke): 0039-06-853-735-37

 

Tehnična podpora je na voljo le v angleščini, od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00 in od 15.00 do 17.00 ure po srednjeevropskem času.

 

Ta storitev ni na voljo v mobilnem omrežju.

FAQs

Pogosta vprašanja

 

Od uporabnikov EUMOFE smo prejeli spodaj navedena vprašanja. Odgovori se vam izpišejo, če kliknete vprašanje.

Pogosta vprašanja

Prišlo je do napake pri odpiranju teme.
The following has evaluated to null or missing:
==> serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign journalArticleService = servi... [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 1]
----
1<#assign journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") /> 
2 
3<#if entries?has_content> 
4 
5	<div class="accordion eumofa-accordion" id="accordion2"> 
6	<#list entries as curEntry> 
7 
8		<#assign assetId = curEntry.getClassPK() /> 
9		 
10		<#assign contentByLocale = journalArticleService.getLatestArticle(assetId).getContentByLocale(locale) /> 
11		 
12		<#assign document = saxReaderUtil.read(contentByLocale) /> 
13		 
14    <#assign answer = document.selectSingleNode("//*/dynamic-element[@name='"+"answer"+"']/dynamic-content") /> 
15     
16    <div class="accordion-group"> 
17      <div class="accordion-heading"> 
18        <a class="accordion-toggle collapsed btn" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2" href="#${assetId}"> 
19          ${curEntry.getTitle(locale)} <span class="menu-down"></span> 
20        </a> 
21      </div> 
22      <div id="${assetId}" class="accordion-body collapse"> 
23        <div class="accordion-faq"> 
24          <p>${answer.getText()}</p> 
25        </div> 
26      </div> 
27    </div> 
28 
29	</#list> 
30	</div> 
31 
32</#if> 
— 20 Izdelkov na stran
Prikazujem 7 rezultatov.