„Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.“

Kar zadeva EUMOFA, so vsi postopki zbiranja, upravljanja in razširjanja podatkov, ki jih EUMOFA uporablja za Združeno kraljestvo pred izstopom iz Evropske unije, enaki tistim, ki se uporabljajo za vse države članice EU.

Po datumu izstopa, podatki za Združeno kraljestvo v EUMOFA niso več zajeti v zbirnih podatkih za EU, temveč navedeni v ločenih oddelkih skupaj z drugimi državami, ki niso članice EU.

V nadaljevanju je povzet celovit pristop, sprejet za vsak podatkovni niz EUMOFA. Podrobnejše informacije so na voljo v splošnih metapodatkih (povezava) ali v posebnih metapodatkih, ki so na voljo za vsako osnovno in napredno tabelo.

 

TEDENSKI PODATKI

Združeno kraljestvo velja za del EU do 5. tedna leta 2020 in z njim povezani tedenski podatki so do tega tedna na voljo v vseh tabelah na ravni EU. Od 6. tedna leta 2020 dalje so tedenski podatki za Združeno kraljestvo na voljo skupaj z drugimi državami, ki niso članice EU (Islandija in Norveška).

 

MESEČNI PODATKI

Združeno kraljestvo velja za del EU do 43. tedna leta 2020 in z njim povezani mesečni podatki so do tega tedna na voljo v vseh tabelah na ravni EU. Od 44. tedna leta 2020 dalje so mesečni podatki za Združeno kraljestvo na voljo skupaj z drugimi državami, ki niso članice EU (Islandija in Norveška).

 

LETNI PODATKI

Združeno kraljestvo velja za del EU do leta 2019 in z njim povezani podatki so do tega leta na voljo v vseh tabelah na ravni EU. Od leta 2020 dalje, letni podatki za Združeno kraljestvo niso več na voljo pri EUMOFA.