Podatki in poizvedbe

         Opis, Ureditev podatkov, Vnaprej določene poizvedbe, Ad hoc poizvedbe

Opis

 

EUMOFA zbira podatke na dnevni ravni s strani evropskih inštitucij, držav članic Evropske unije, Norveške in Islandije ter iz zasebnih ponudnikov informacij. Z rednimi pregledi spremlja kakovost in zanesljivost podatkov v fazah zbiranja, analize in razširjanja.

 

Zaradi analize in spremljanja razvršča podatke o gibanjih na trgu na 12 blagovnih skupin in 97 glavnih komercialnih vrst, izbranih na podlagi njihovega pomena z vidika prve prodaje in pomena za trgovino EU.

 

Podatke razvršča tudi na 4 oblike predstavitve (celo; narezano; po izdelkih; nedoločeno) in 5 oblik shranjevanja (sveže; zamrznjeno-soljeno-dimljeno; pripravljeno-konzervirano; nedoločeno).  

 

Ureditev podatkov

 

Podatki v EUMOFI so razvrščeni na tri dele:

 

Tedenski indikatorji

Mesečni indikatorji

Letni indikatorji

 

Do podatkov je mogoče dostopati na podlagi dveh vrst poizvedbe:

 

Vnaprej določene poizvedbe ki vsebujejo vnaprej izbrane možnosti za hitri dostop do poročil kot rezultata poizvedbe. Vnaprej določene poizvedbe je mogoče najti za podatke na tedenski, mesečni in letni ravni..

 

Ad hoc poizvedbe opredeli posameznik za pridobitev posebnih podatkov, ki jih lahko filtrira glede na lastne potrebe. Tudi ad hoc poizvedbe je mogoče najti za podatke na weekly, mesečni in letni ravni.