Poraba

         OpisPodatki in poročila

 

Opis

Poraba se nanaša na količino ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki se porabi v določenem obdobju na geografskem območju, kot je država.

Pri EUMOFI se poraba navaja kot “očitna poraba” s podatki na letni ravni in kot “poraba svežih proizvodov v gospodinjstvih” z mesečnimi gibanji in podatki na letni ravni.

Očitna poraba se izračuna s pomočjo preskrbovalne bilance, s katero se oceni preskrbo ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva za prehrano ljudi na ravni EU. Ulov, namenjen za ribjo moko (industrijski ulov), je izključen. Neživilski proizvodi so prav tako izključeni iz uvoza in izvoza.

Izračun preskrbovalne bilance temelji na enačbi:

Očitna poraba =

[(skupni ulov – industrijski ulov) + ribogojstvo + uvoz] – izvoz.

Poraba svežih proizvodov v gospodinjstvih je poraba, zabeležena na vzorcu gospodinjstev v državi. Te podatke EUMOFA kupuje od zasebnih ponudnikov informacij. Za podrobnejše informacije si oglejte:

Mesečni indikatorji

Letni indikatorji

 

Podatki in poročila

Vnaprej določene poizvedbe o očitni porabi:

Letna raven

Vnaprej določene poizvedbe o porabi v gospodinjstvih:

Mesečna raven

Letna raven