Ribogojstvo

         Opis, PovezavePodatki in poročila

 

Opis

 

Ribogojstvo se nanaša na gojenje vodnih (sladko- ali slanovodnih) organizmov, kot so ribe, mehkužci, raki in vodne rastline. Podatki o ribogojstvu so navedeni v ekvivalentu in vrednosti žive teže.

 

EUMOFA navaja podatke o ribogojstvu na letni ravni. Vir podatkov je EUROSTAT, ki jih pridobiva od državnih uprav. Za podrobnejše informacije si oglejte:

 

Letni indikatorji

 

Povezave

 

Dejstva o ribogojstvu (2015)

 

Dejstva in številke (2016)

 

 

 

Podatki in poročila

 

Vnaprej določene poizvedbe o ribogojstvu:

Letna raven

Ad hoc poizvedbe o ribogojstvu:

Letna raven