Storitve, ki jih EUMOFA ponuja

Konsolidirana baza zbirnih in usklajenih podatkov ter gosta mreža strokovnjakov s področja ribištva in ribogojstva sta stebra vseh storitev zagotavljanja informacij o trgu. Na voljo so podatki od prve prodaje do potrošnje na tedenski, mesečni in letni ravni, na ločenih spletnih straneh in v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije.

Podatki so javno dostopni brez registracije.

Kliknite posamezni element v spodnjem prikazu za podrobnejše informacije.

Dosedanja pot in prihodnji razvoj

 

Razvojni proces in vsi rezultati temeljijo na vseobsegajočem cilju EUMOFA, to je zagotavljanja zanesljivih, doslednih in uporabnih podatkov in informacij o trgu ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva EU.

Od preskusne faze je EUMOFA postopno razširila svoje storitve z namenom:

  • povečanja pokritosti dobavne verige in števila držav, vključenih v sistem zbiranja podatkov;
  • izboljšanja orodij za razširjanje, ki zagotavljajo tudi možnosti in pričakovanja na trgu;
  • analizo mednarodnega okvirja in trgovinskih tokov.

Od leta 2016 se uporablja interaktivni pristop pri video lekcijah in drugih orodjih za podporo uporabnikom pri pridobivanju podatkov iz podatkovne baze.

Kdo smo

EUMOFA je pobuda Evropske komisije - Generalnega direktorata za pomorske zadeve in ribištvo (GD MARE).

Mednarodna ekipa strokovnjakov in analitikov na področju ribištva in ribogojstva spremlja trg EU iz dneva v dan. Skupina EUMOFA preverja zbrane podatke in jih razlaga prek številnih kontaktnih točk v različnih državah EU.

Uredniški odbor, sestavljen iz referentov Evropske komisije in predstavnikov ekipe EUMOFA, opredeljuje uredniške smernice in nadzoruje vse publikacije.

Pod nadzorom Evropske komisije upravlja storitve EUMOFA skupina podjetij, ki jo vodi COGEA (Italija) v partnerstvu z:

  • AND (Francija),
  • EUROFISH (Danska),
  • KONTALI ANALYSE (Norveška),
  • Business Integration Partners (Italija).

 

Stališče in zaključki, predstavljeni v vseh publikacijah, odražajo mnenje avtorja in ne odražajo nujno mnenja Evropske komisije ali njenih uradnikov.