Zásobovací reťazec a pokrytie krajiny

Všetky štádia zásobovacieho reťazca

s jedinou výnimkou pre veľkoobchod
Zdroje: EUROSTAT a verejné správy Členských štátov