Zásobovací reťazec a pokrytie krajiny

Prvý predaj

Zdroje : Poznámky ohladom predaja / Údaje o dražbe

Veľkoobchod

Zdroje : velkoobchodné trhy (prostredníctvom verejných správ Clenských štátov)

Import

Zdroje : DG Taxud TSS

Maloobchod

Zdroje : Prieskumy vykonávané Clenskými štátmi; Európski poskytovatelia údajov