TÝŽDENNÉ INDIKÁTORY

Všeobecné informácie

Objemy, hodnoty a ceny zhromaždené pre zvolené druhy a zvolené tržné miesta na základe vrcholných druhov, identifikovaných národnými orgánmi

         

Zainteresované štádiá

zásobovacieho reťazca  

Prvý predaj

Veľkoobchod

Import

Maloobchod

Druh dát

Objemy prvých predajov, hodnoty a ceny založené na poznámkach o predaji, zaznamenaných pri aukciách

Ceny, objemy a hodnoty zaznamenané na veľkoobchodných trhoch

Ceny importu pre produkty importované zo zvolených krajín mimo EÚ

Maloobchodné ceny zaznamenané prostredníctvom pozorovania cien v supermarketoch alebo zaznamenané prostredníctvom tabúľ v domácnostiach

Zemepisné pokrytie

BE, DK, EL, ES, FR, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

FR, ES, IT

Všetky krajiny EÚ, zahrnuté na úrovni EÚ

BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, SE

Druhy /strong>

viď nižšie uvedené metaúdaje

Archívny prehľad

časového vývoja

Od 2008

Od 2009

Od 2011

Od 2008

Časové oneskorenie

Týždeň po predaji

Týždeň po predaji

Týždeň po predaji

 

Zdroje

EU MS
Súkromné zdroje
Ohľadom podrobnejších informácií si prečítajte metaúdaje

alebo skontrolujte monitorovanie poskytovania údajov ohľadom aktuálneho stavu zásobovania

EU MS
Ohľadom podrobnejších informácií si prečítajte metaúdaje

alebo skontrolujte monitorovanie poskytovania údajov ohľadom aktuálneho stavu zásobovania

DG TAXUD

Skontrolujte monitorovanie poskytovania údajov ohľadom aktuálneho stavu zásobovania

EU MS
Súkromné zdroje
Ohľadom podrobnejších informácií si prečítajte metaúdaje

alebo skontrolujte monitorovanie poskytovania údajov ohľadom aktuálneho stavu zásobovania

Rozmery

Objemy v kg (čistá hmotnosť),hodnoty v eurách a národných menách,ceny v EUR/kg alebo v národných menách/kg

Objemy v kg (čistá hmotnosť),hodnoty v eurách,ceny v EUR/kg

Ceny v EUR/kg

Ceny v EUR/kg

Kontroly kvality

Vykonávajú sa rôzne kontroly:
- kontrola formátu súboru
- existencia kódov
- duplikáty
- prvé kontroly medzných hodnôt cien
- manuálna kontrola porovnateľnosti s predchádzajúcimi rokmi z hľadiska objemov a cien pre každý jednotlivý druh a miesto predaja

Prístup k údajom

jednoduché tabuľky
rozšírená tabuľka

EU NO, IS a UK

jednoduché tabuľky
rozšírená tabuľka

EU NO, IS a UK

jednoduché tabuľky
rozšírená tabuľka

  EU NO, IS a UK

jednoduché tabuľky
rozšírená tabuľka

EU NO, IS a UK

Posledná aktualizácia

metaúdajov

31-01-2020

Ohľadom podrobnejších informácií sa na nás, prosím, obráťte na adrese: contact-us@eumofa.eu