Obchodovanie

         Popis, SpojeniaÚdaje a Správy

 

Popis

 

Export (mimo EÚ) predstavuje tovar zaznamenaný členskými štátmi pri opustení územia EÚ (tranzit nie je súčasťou).

 

Import (mimo EÚ) predstavuje tovar zaznamenaný členskými štátmi pri vstupe na územie EÚ (tranzit nie je súčasťou).

 

Obchodovanie vo vnútri EÚ: štatistiky zaznamenávajúce obchodovanie medzi členskými štátmi EÚ.

 

Štandardným zdrojom štatistík obchodovania mimo EÚ je colné vyhlásenie. Pre obchodovanie v rámci EÚ je zdrojom akékoľvek podnikanie so zaregistrovanou DPH, v rámci ktorého sa obchoduje s tovarom s inými členskými štátmi.

 

Pri exporte je partnerskou krajinou tá krajina, ktorá je identifikovaná v čase exportu ako cieľové určenie tovaru.

 

Pri importe je partnerskou krajinou tá krajina, z ktorej tovar pochádza.

 

V EUMOFA sú údaje k dispozícii ako týždenné ceny (import z krajín mimo EÚ), mesačné trendy a ročné údaje. Jedná sa o údaje, ktoré poskytuje EUROSTAT – COMEXT. Ohľadom ďalších informácií o kvalite európskych štatistík, týkajúcich sa medzinárodného obchodovania s tovarom, si, prosím, prečítajte nasledujúci dokument.  Podrobnejšie informácie o údajoch o obchodovaní, ktoré sú k dispozícii v rámci EUMOFA, nájdete tu:

 

Mesačné indikátory

Ročné indikátory

 

Spojenia

 

Medzinárodné obchodovanie a trh EÚ s produktami rybolovu a akvakultúry (2015). Dostupné i v Angličtine.
 

Eurostat: Správa o kvalite európskych štatistík, ktoré sa týkajú medzinárodného obchodovania s tovarom (2014). Dostupné i v Angličtine.
 

 

Údaje a Správy

Prednastavené dotazy o obchodovaní:

Týždenná sekcia

Mesačná sekcia

Ročná sekcia