Metaúdaje

Zhromažďovanie údajov

Názov Popis Akcia
Metadáta 1 - Zber údajov „Zhromažďovanie údajov“ popisuje metodológiu používanú Observatóriom Európskeho trhu pre produkty Rybolovu a Akvakultúry (EUMOFA) pre získavanie údajov z rôznych zdrojov, s poskytnutím všetkých potrebných detailov a špecifikácií získaných údajov (druh údajov, interval zberu, časové oneskorenie, pôvod údajov, atď.).
Príloha 1 Zvolené produkty na Úrovni EÚ/Národnej úrovni

Nakladanie s údajmi

Názov Popis Akcia
Metadáta 2 - Nakladanie s údajmi „Nakladanie s údajmi“ popisuje postupy prijaté Observatóriom Európskeho trhu pre produkty Rybolovu a Akvakultúry (EUMOFA) pre harmonizáciu získaných údajov.
Príloha 1 Zoznam Hlavných Obchodných druhov a Komoditných skupín
Príloha 2 Zoznamy Stavov uchovania a Prezentácie od EUMOFA
Príloha 3 Vzťah Hlavných obchodných druhov/Komoditných skupín a ERS kódov
Príloha 4 Vzťah Hlavných obchodných druhov/Komoditných skupín a CN-8 od 2001 do 2021
Príloha 5 Korelačná tabuľka medzi ERS kódmi Stavov uchovania a prezentácie a Stavmi uchovania a prezentáciou od EUMOFA
Príloha 6 Korelačné tabuľky EUROSTAT kódov Stavov uchovania a prezentácie so Stavmi uchovania a Prezentáciou od EUMOFA
Príloha 7 Faktory konverzie prostredníctvom CN-8 kódov od 2001 do 2021
Príloha 8 Korelačná tabuľka Prístavov/Pobreží
Príloha 9 Vzťah Hlavných obchodných druhov/Komoditných skupín a HS-6 od 1996 do 2021
Príloha 10 Vzťah Hlavných obchodných druhov/Komoditných skupín a Norwegian HS-8 od 2001 do 2021
Príloha 11 Vzťah Hlavných obchodných druhov/Komoditných skupín a Icelandic HS-8 od 2001 do 2021