Výkaz finančnej bilancie zásobovania

Výkaz finančnej bilancie zásobovania bol navrhnutý s cieľom poskytnúť odhad dodávok dostupných pre ľudskú spotrebu, a to formou celkovej spotreby i spotreby na jedného obyvateľa. Nižšie uvedená tabuľka poskytuje finančnú bilanciu zásobovania na úrovni EÚ ako celku a podľa komoditných skupín a hlavných obchodných druhov.