Spracovanie

         Popis, SpojeniaÚdaje a Správy

 

Popis

 

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (FAP) sa vzťahuje na procesy, ktoré transformujú prvotnú surovinu na finálne výrobky, dodávané spotrebiteľovi.
 

V EUMOFA sú údaje o spracovaní dostupné ako ročné výkazy. Jedná sa o údaje, ktoré poskytuje EUROSTAT - PRODCOM - „Štatistiky o výrobe priemyselného tovaru“. Ohľadom podrobnejších informácií si prečítajte:

 

Ročné indikátory

 

Spojenia

 

Obor spracovania rýb v EÚ: fakty a čísla (2016). Dostupné i v Angličtine
 

 

Údaje a Správy

 

Prednastavené dotazy o spracovaní:

 

Ročná sekcia