Zásobovací reťazec a pokrytie krajiny

Prvý predaj

Zdroje: Poznámky ohľadom predaja

Import/Export

Zdroje: EUROSTAT-COMEXT; Nórsko (NO) + Island (IS); Verejné správy; Globefish, jednotka oddelenia Rybolovu a Akvakultúry vo FAO

 

Veľkoobchod

Zdroje: Piraeus

 

Spotreba

Zdroje: Europanel