Mesačné a štvrťročné jednoduché tabuľky

Prvý predaj (mesačne)

Prvý predaj (štvrťročne)