MESAČNÉ INDIKÁTORY

Všeobecné informácie

Objemy, hodnoty a ceny zhromaždené pre každý jednotlivý druh a pre každé tržné miesto alebo na národnej úrovni

       

 

Zainteresované štádiá

zásobovacieho reťazca

Prvé predaje

Veľkoobchod

Import/Export

Spotreba

Druh dát

Objemy prvého predaja, hodnoty a ceny založené na poznámkach o predaji, zaznamenaných pri aukciách

Objemy, hodnoty a ceny zaznamenané na veľkoobchodných trhoch

Objemy Importu/Exportu, hodnoty a ceny pre importované/exportované produkty zo všetkých krajín EÚ a zo zvolených krajín mimo EÚ

Objemy, hodnoty a ceny vrcholných produktov, spotrebovávaných domácnosťami

Zemepisné pokrytie

BE, DK, EE, FR, EL, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

rozpísané podľa predajných miest

EL

Každý z členských štátov EÚ plus Čile, Čína, Pobrežie slonoviny, Ekvádor, Egypt, Peru, Južná Kórea, Švajčiarsko, Thajsko, Ukrajina, USA, Japonsko

DK, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES, DE

Druhy

Všetky jednotlivé zaznamenané druhy, zahrnuté do úrovne Hlavných obchodných druhov

Všetky jednotlivé zaznamenané druhy, zahrnuté do úrovne Hlavných obchodných druhov

Všetky jednotlivé zaznamenané druhy, zahrnuté do úrovne Hlavných obchodných druhov

Vrcholné produkty spotrebované v príslušnej krajine + doplnenie o „iné čerstvé druhy“, ktoré nie sú zahrnuté vo zvolených produktoch

Archívny prehľad časového vývoja

od 2007

od 2010

od 2001

od 2010

Časové oneskorenie

3 týždne po referenčnom období

3 týždne po referenčnom období

40 dní po referenčnom mesiaci pre obchodovanie mimo EÚ a 70 dní pre obchodovanie v EÚ

2 mesiace po referenčnom období

Zdroje

EU MS
ohľadom podrobnejších informácií si prečítajte metaúdaje

alebo skontrolujte monitorovanie poskytovania údajov ohľadom aktuálneho stavu zásobovania

EU MS
ohľadom podrobnejších informácií si prečítajte metaúdaje

alebo skontrolujte monitorovanie poskytovania údajov ohľadom aktuálneho stavu zásobovania

EUROSTAT / COMEXT

                         GTA

skontrolujte monitorovanie poskytovania údajov ohľadom aktuálneho stavu zásobovania

EUROPANEL – TNS.

Skontrolujte monitorovanie poskytovania údajov ohľadom aktuálneho stavu zásobovania

Rozmery

Objemy v kg (čistá hmotnosť),hodnoty v eurách a národných menách,ceny v EUR/kg alebo v národných menách/kg

Objemy v kg (čistá hmotnosť),hodnoty v eurách,ceny v EUR/kg

Objemy v kg (čistá hmotnosť),hodnoty v eurách,ceny v EUR/kg

Objemy v čistej hmotnosti,hodnoty v eurách,ceny v EUR/kg

Kontroly kvality

Vykonávajú sa rôzne kontroly:
- kontrola formátu súboru
- existencia kódov
- duplikáty
- prvé kontroly medzných hodnôt cien
- manuálna kontrola porovnateľnosti s predchádzajúcimi rokmi z hľadiska objemov a cien pre každý jednotlivý druh a miesto predaja

Prístup k údajom

jednoduché tabuľky
rozšírená tabuľka EU, NO, IS a UK

jednoduché tabuľky
rozšírená tabuľka EU, NO, IS a UK

jednoduché tabuľky
rozšírená tabuľka EU, NO, IS a UK

jednoduché tabuľky

Posledná aktualizácia metaúdajov

31-01-2020

Ohľadom podrobnejších informácií sa na nás, prosím, obráťte na adrese: contact-us@eumofa.eu